Strona główna Aktualności Dodatek osłonowy – sprawdź jakie warunki należy spełnić

Dodatek osłonowy – sprawdź jakie warunki należy spełnić

Burmistrz Dziwnowa informuje, że w Gminie Dziwnów zadanie w zakresie przyznania i wypłaty dodatku osłonowego realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie, ul. Mała 3.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2.100pln.

2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1.500pln na osobę,

3. Osobie, o której mowa w pkt 1 i 2 w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1 lub 2, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy tak ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20pln, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1. 400pln dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2. 600pln dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3. 850pln dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4. 1.150pln dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności, wynosi rocznie:

1. 500pln dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2. 750pln dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3. 1.062,50pln dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4. 1.437,50pln dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 roku oraz do dnia 2 grudnia 2022 roku. W przypadku gdy osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania.

Pliki do pobrania: DRUK WNIOSKU O DODATEK OSŁONOWY oraz WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIANIA WNIOSKU

UM Dziwnów

Poprzedni artykułZgłoś źródło ogrzewania budynku
Następny artykułTrwają licytacje dziwnowskiego sztabu WOŚP
Portal informacyjny Dziwnow.net to pierwszy portal nadmorskiego Dziwnowa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj