Charakterystyczny Element Rozpoznawczy nie wypalił


W dniu wczorajszym został rozstrzygnięty (ogłoszony w kwietniu br.) konkurs na tzw. „Charakterystyczny Element Rozpoznawczy”. Pierwotnie, konkurs miał się zakończyć 10 czerwca 2019 roku, jednak z uwagi na niewielką ilość złożonych prac konkursowych (kryteria regulaminowe spełniły dwie propozycje), czas jego trwania został przedłużony do końca października 2019 roku.

Przypomnijmy, że istotą tego konkursowego pomysłu, było oddanie inicjatywy mieszkańcom Gminy Dziwnów, którzy poprzez różnego rodzaju propozycje i koncepcje, mogli zaproponować stworzenie określonego, przestrzennego elementu (konstrukcji), łączącego w sobie identyfikację miejsca z zagospodarowaniem wizualizacyjnym określonych plenerów na terenie gminy.
Komisja konkursowa w składzie: Iwona Szulc (sekretarz gminy), Łukasz Dzioch (zastępca burmistrza), Maciej Atras (dyrektor MOSiK Dziwnów), Piotr Roczniak, Krzysztof Zawiliński, po przeanalizowaniu złożonych prac konkursowych, podjęła następujące decyzje:
1. Po gruntowanym zapoznaniu się ze złożonymi pracami, komisja postanowiła, że nie będzie wyłaniała zwycięzcy konkursu. Głównym powodem takiej decyzji, była niewielka ilość złożonych prac konkursowych (dwie), co zostało ujęte w regulaminie konkursu (§6 punkt C).
2. Doceniając i dziękując za zaangażowanie oraz wykazaną przez autorów złożonych prac inicjatywę, komisja postanowiła wyróżnić uczestników zestawami promocyjnymi Gminy Dziwnów. Ich odbiór będzie możliwy od najbliższego wtorku, tj. 26 listopada 2019 roku w Biurze Promocji (Informacji Turystycznej), znajdującym się w hali MOSiK Dziwnów (ul. Reymonta 10) w godzinach 7.30-15.30.
3. Konkurs, jakkolwiek nie został rozstrzygnięty, nie oznacza, że pomysł związany z wizualizacją został definitywnie anulowany. Ponowne podejście do tego zagadnienia, będzie miało miejsce w nieodległej przyszłości, co będzie sygnalizowane na stronie internetowej gminy.
Krzysztof Zawiliński/UM Dziwnów


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *