Byłe liceum w Dziwnowie to skandal – odpowiedź AMW

Otrzymaliśmy odpowiedź od Agencji Mienia Wojskowego w sprawie zdewastowanego budynku po liceum w Dziwnowie. Od informacji, jakie otrzymaliśmy włos się jeży na głowie.

Działka nr 854/96 wraz z budynkiem (byłego liceum) przekazana została do „dawnej” Wojskowej Agencji Mieszkaniowej protokołem zdawczo-odbiorczym 17 grudnia 2010 roku. Przez 6 lat budynek nie był objęty ochroną, ani monitoringiem. Przez te lata nieogrzewany i niezabezpieczony budynek popadł w ruinę. Obecnie działka 854/96 (liceum) jest objęta umową o zarządzanie zawartą 13 grudnia 2018 roku z AMW TBS „Kwatera”.
Pracownicy TBS “Kwatera” dopiero po 6 miesiącach poinformowali AMW o dewastacji budynku, wynika z informacji jakie uzyskaliśmy z AMW, a kolejne miesiące zajęło podjęcie decyzji o zabezpieczeniu budynku.

Informacja o dewastacji na obu nieruchomościach wpłynęła do szczecińskiego oddziału regionalnego AMW pod koniec czerwca br. Ostatnia kontrola obiektów przez AMW TBS „Kwatera” miała miejsce w październiku br. Zgodnie z umową zarządca, po przesłaniu do AMW kosztorysu i uzyskaniu akceptacji, jest zobowiązany do dokonania na koszt Agencji niezbędnych prac naprawczych.
W październiku br. do AMW TBS „Kwatera” zostało wysłane pismo w którym wyrażono zgodę na ponowne zabezpieczenie obiektów zgodnie z przesłanym wcześniej kosztorysem – wyjaśnia Rzecznik Agencji Mienia Wojskowego Małgorzata WEBER.

Zobacz, jak dzisiaj wygląda budynek po liceum w Dziwnowie.

Wynika z tego, że 4 miesiące zajęło Agencji Mienia Wojskowego zlecenie zabezpieczenia budynku, chociaż nie wiadomo kiedy ostatecznie budynek zostanie zabezpieczony. Zapewne było to dla pracowników Agencji spore zaskoczenie, że budynek jest dewastowany. Przypomnijmy, że przekazano budynek w stanie używalności. Obecnie to ruina. Niestety rzecznik prasowy nie odpowiedziała nam czy zostały wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje w stosunku do osób odpowiedzialnych za zniszczenie budynku.

Co dalej z budynkiem po liceum w Dziwnowie

Liceum (działka 854/96) jest ujęta w wykazie do sprzedaży na rok 2020. AMW wyłoni w procedurze zamówień publicznych wycenę tego obiektu przez rzeczoznawcę majątkowego i zleci wykonanie
operatu szacunkowego nieruchomości, co pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej.

3 komentarze do “Byłe liceum w Dziwnowie to skandal – odpowiedź AMW”

  1. Były żołnierz

    Panie Redaktorze, należy jak najszybciej powiadomić ministra Błaszczaka. Za taki brak nadzoru nad mieniem wojskowym należy się kryminał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *