Budowa systemu kompostowania osadów ściekowych


Gmina Dziwnów (w jej imieniu Burmistrz Dziwnowa – Grzegorz Jóźwiak) podpisała dzisiaj, tj. 28 października 2022 roku, umowę na budowę systemu kompostowania osadów ściekowych oraz odpadów zielonych.

Zadanie obejmuje adaptację istniejącej płyty kompostowej o powierzchni ok. 1860m2 oraz nowe zagospodarowanie terenu na potrzeby kompostowni bioodpadów o powierzchni ok. 2380m2. Na istniejącej oraz projektowanej płycie planuje się wykonanie 18 boksów.

W ramach zadania powstaną również niezbędne instalacje, place manewrowe oraz droga dojazdowa. Wykonawcą wszystkich robót będzie Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Instalacyjnych EKOL Bogdan Kokolus. Łączny koszt prac budowlanych wyceniony został na 5,8 miliona złotych, przy czym wartość dofinansowania z funduszy Polskiego Ładu wynosi 4.965.000,00pln. Przy podpisaniu umowy uczestniczył z ramienia Banku Gospodarstwa Krajowego Pan Arkadiusz Dudzik. Zakończenie prac planowane jest na koniec listopada 2023 roku.

UM Dziwnów


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *