Bezpieczeństwo obszarów kolejowych w Międzyzdrojach


O bezpieczeństwie w pociągach dyskutowano w Międzyzdrojach. fot. dziwnow.net

Przedstawiciele zachodniopomorskiej Policji wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w Międzyzdrojach przez Straż Ochrony Kolei. Była to okazja z jednej strony do podsumowania współpracy służb, z drugiej strony do omówienia kolejnych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa.W spotkaniu zorganizowanym przez Straż Ochrony Kolei wzięły udział służby i instytucje, które w  ramach swoich kompetencji dbają o bezpieczeństwo na obszarach kolejowych.
Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie reprezentował podinsp. Arkadiusz Popiół – naczelnik Wydziału Prewencji. Obecni byli także komendanci oraz naczelnicy pionów prewencyjnych z Koszalina, Szczecina, Goleniowa, Stargardu Szczecińskiego, Choszczna oraz Kamienia Pomorskiego.
SOK to formacja działająca na mocy Ustawy o transporcie kolejowym. Kontroluje przestrzeganie przepisów porządkowych, chroni życie i zdrowie ludzkie oraz mienie na obszarze kolejowym i w pociągach. Z tego względu wynika stała współpraca tej służby z Policją oraz innymi mundurowymi.
Przy okazji opisywanego spotkania podsumowano rok 2010. Podinsp. Arkadiusz Popiół omówił  bezpieczeństwo obszarów kolejowych w ubiegłym roku. Z policyjnych danych wynika, że na takich terenach w Zachodniopomorskiem stwierdzono 434 przestępstw – czyli o 111 mniej niż w 2009r. Głównie chodziło o kradzieże cudzej rzeczy i kradzieże dokumentów. Do łamania prawa najczęściej dochodzi na terenie dworców, stacji i przystanków kolejowych, a w dalszej kolejności w wagonach pasażerskich.
Zebrani podsumowując dotychczasowe analizy stanu bezpieczeństwa obszarów podległych kolei omówili kolejne wspólne działania. Zakładają one między innymi wykorzystanie programu prewencyjnego „Bezpieczna przestrzeń na obszarach kolejowych”, współdziałanie szeregu podmiotów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych oraz inicjatywy profilaktyczne skierowane  do pasażerów pod kątem ich własnego bezpieczeństwa podczas podróży.

podkom. Alicja Śledziona


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *