Bądź dumny, wywieś flagę!


Radni Rady Miejskiej w Dziwnowie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Dziwnów do udziału w konkursie.

Sołectwo, które wywiesi najwięcej biało-czerwonych barw otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1.500 zł ufundowaną przez Radnych Rady miejskiej w Dziwnowie. W konkursie udział wezmą flagi wywieszone na prywatnych posesjach na terenie całej Gminy Dziwnów. 
Liczenie flag odbędzie się 2-go maja w obecności Radnych Miejskich oraz Sołtysów. Wygra Sołectwo, które uzyska największą ilość wywieszonych flag w przeliczeniu na liczbę mieszkańców danego Sołectwa. Ogłoszenie wyników oraz przekazanie nagrody nastąpi w poniedziałek 3-go maja.

Radni Rady Miejskiej w Dziwnowie


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *