Antyterroryści ćwiczyli w Kamieniu Pomorskim
Ćwiczenia grupy AT w Kamieniu Pomorskim. fot. policja

W ostatnich dniach na terenie kamieńskiej komendy, Grupy Szybkiego Reagowania z Komend Powiatowych Policji w Kamieniu Pomorskim, Gryficach i Świdwina przeprowadzili wspólne szkolenie. Wczoraj nieoczekiwanie w czasie ćwiczeń w ręce mundurowych wpadło pięciu złodziei złomu.
Zajęcia szkoleniowe pod kierunkiem i dowództwem doświadczonych instruktorów Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie przeprowadzone zostały w warunkach najbardziej zbliżonych do sytuacji, z którymi uczestnicy mogą się zetknąć w zawodowej przyszłości
Najważniejszym zadaniem tego szkolenia było doskonalenie działania wszystkich trzech grup podczas wykonywania jednej operacji.
Policjanci doskonalili swoje umiejętności strzeleckie, taktyczno-bojowe w czasie zatrzymywania niebezpiecznych przestępców przebywających w budynkach, poruszających się samochodami a także doskonalili taktykę i technikę obezwładniania niebezpiecznych osób.

Ćwiczenia Grup Szybkiego Reagowania Komend Powiatowych Policji w Kamieniu Pomorskim. fot. policja

Zajęcia obejmowały również zakres udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Pierwszy dzień wspólnego szkolenia dotyczył doskonalenia strzeleckiego, posługiwania się bronią krótką i długą w warunkach ekstremalnych.
Następny dzień to działania Grup Szybkiego Reagowania polegające na doskonaleniu umiejętności zatrzymywania osób niebezpiecznych w budynkach. Do tego rodzaju szkolenia wybrane zostało miejsce po byłej jednostce wojskowej niedaleko Kamienia Pomorskiego.
Wczoraj policjanci biorący udział w szkoleniu musieli podjąć natychmiastową interwencję polegającą na zatrzymaniu na gorącym uczynku sprawców kradzieży metalowych elementów znajdujących się na terenie podjętych ćwiczeń.
Błyskawicznie wydane polecenia instruktorów SPAP-u doprowadziły do zatrzymania pięciu mężczyzn. Nikt z uczestników ćwiczeń nie przypuszczał, że zajęcia rozpoczną się od prawdziwych a nie symulowanych sytuacji.

Policja ćwiczyła w Kamieniu Pomorskim. fot. policja

Przy sprawcach znaleziony został sprzęt użyty do kradzieży a w pobliżu przygotowane do wywiezienia elementy metalowe. Złodziejami zajęli się policjanci z wolińskiego komisariatu
a uczestnicy szkolenia wrócili do zajęć.
Dzisiaj był ostatni dzień szkolenia umiejętności taktyki i techniki zatrzymywania niebezpiecznych przestępców poruszających się pieszo i samochodami a także przypomnienie sposobów udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie Szkolenie. fot. policja

asp. sztab. Mirosław Bakowicz, KPP w Kamieniu Pom.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *