ACDEMICA Miejskiej Bibliotece Publicznej


Darmowa wypożyczalnia Academica zastępuje tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Użytkownicy ponad 1250 bibliotek w całym kraju, mają możliwość dostępu do ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Z systemu korzystają m.in. duże biblioteki uniwersyteckie oraz biblioteki gminne i szkolne z oddalonych od ośrodków akademickich miejscowości. Dzięki Academice studenci i uczniowie uzyskują dostęp do literatury naukowej, popularnonaukowej (książek oraz artykułów z czasopism), które są niezbędne w procesie kształcenia oraz przygotowywaniu prac licencjackich/magisterskich. System pozwala użytkownikom na przeszukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, wyświetlanie publikacji, tworzenie notatek do obiektów.

Z cyfrowej wypożyczalni Academica mogą korzystać biblioteki, szkoły, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, muzea, archiwa oraz inne instytucje udostępniające zasoby biblioteczne. Ta ogromna baza wiedzy jest ważnym narzędziem w nauce, pracy badawczej i dydaktycznej. 

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica została uruchomiona w październiku 2014 roku. To wynik realizacji projektu Biblioteki Narodowej we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Celem projektu realizowanego w latach 2010-2014, było wprowadzenie nowej jakości w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych poprzez zastąpienie ich tradycyjnej formy, polegającej na przesyłaniu pocztą egzemplarzy papierowych, wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej. Projekt finansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Kontynuacją przedsięwzięcia był również projekt „Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych Merkuriusz”. Dzięki niemu, zasoby Academiki zostały wzbogacone o 700 tysięcy artykułów naukowych. „Merkuriusz” był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Partnerem projektu była Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *