Rusza Kwalifikacja Wojskowa 2011


Powiataowa Komisja Lekarska działa w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Dziś 4 kwietnia rozpoczęła  pracę Powiatowa Komisja Lekarska działająca w ramach Kwalifikacji Wojskowej 2011. Posiedzenia odbywają się w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Wolińskiej 7b w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego. W 2011 roku do kwalifikacji w naszym powiecie powinno stawić się ok 400 osób, głównie mężczyzn z rocznika 1992. Komisja zakończy swoją pracę w dniu 20 kwietnia 2011 roku. Kwalifikacja prowadzona będzie po raz trzeci. Po zmianie funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w ramach profesjonalizacji. Poprzednia trwała od lutego do końca kwietnia 2010 r. Odkąd zniesiono obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, wszystkie osoby, które uznano za zdolne do czynnej służby wojskowej, są przenoszone do rezerwy. Wyjątek stanowią ci, którzy zgłaszają się do wojska na ochotnika.

Zdjęcia legitymacyjne w Dziwnowie

W tym roku obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 1992 roku oraz w latach 1987-91, którzy w poprzednich latach nie stawiali się do kwalifikacji, a także ci, których komisje uznały za czasowo niezdolnych do służby wojskowej oraz którzy wystąpili o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej – o ile nie zostali wcześniej przeniesieni do rezerwy. Do kwalifikacji mają się też stawić m.in. kobiety urodzone w latach 1987-92, które kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Do kwalifikacji powinny zgłosić się także ci, którzy ukończyli 18 lat i zgłosili się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby.

W powiecie kamieńskim odbywa się Kwalifikacja Wojskowa.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej muszą wziąć ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Natomiast ci, którzy stawiają się przed komisją po raz kolejny, powinni mieć przy sobie dokumentację medyczną, dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz dodatkowo książeczkę wojskową. Osoby, które – z ważnych powodów – nie mogą stawić się przed komisją w wyznaczonym terminie i miejscu, powinny powiadomić właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie później niż w dniu, na który wyznaczono termin stawienia się na kwalifikację wojskową. W takiej sytuacji władze samorządowe określą nową datę i miejsce stawienia się przed komisją.

Tekst i zdjęcia: Marek Szymański


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *