Burmistrz Dziwnowa otrzymał wotum zaufania


Burmistrz Dziwnowa Grzegorz Jóźwiak otrzymał absolutorium oraz wotum zaufania za rok 2020, który był bardzo ciężki dla samorządu.

W dniu wczorajszym (tj. 29 czerwca 2021 roku) odbyła się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie, która z racji głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego (za rok 2020) oraz udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu dla burmistrza Dziwnowa, miała wagę szczególną.

Cykl głosowań poprzedziło zreferowanie działań i aktywności prowadzonych pomiędzy sesjami przez Ewę Trzebińską-Brzezińską (przewodniczącą Rady Miejskiej) i Grzegorza Jóźwiaka (burmistrza Dziwnowa), który uzupełnił swoją wypowiedź podsumowaniem sytuacji Gminy Dziwnów w roku 2020.

Jak podkreślił, ze względu na epidemię i związane z nią obostrzenia oraz metodyczne wyłączanie poszczególnych gałęzi gospodarki, był to rok wyjątkowy. Wszystkie podejmowane działania determinowała troska o zdrowie oraz – w ujęciu ekonomicznym – o stworzenie odpowiedniego bufora dla przedsiębiorców. Zaznaczył przy tym, że to, co gmina zrobić mogła i co było w mocy samorządu (np. zwolnienia podatkowe), zostało zrobione. Pomimo tego, budżet udało się zrealizować, a dzięki umiejętnemu gospodarowaniu środkami finansowymi w latach wcześniejszych i wygospodarowaniu nadwyżek, planowane inwestycje były (i są) realizowane. Podsumowując swoje wystąpienie dodał, że wynik finansowy gminy w roku 2020 (pomimo tzw. „janosikowego” czy pomijaniu gminy przy podziale środków z funduszy centralnych) to zasługa całego samorządowego zespołu, któremu dziękuje za pracę i wypracowywanie efektywnych rozwiązań.

W podobnym tonie wypowiedziała się Skarbnik Gminy – Grażyna Madońska, która zwróciła uwagę na to, że pomimo podatkowych umorzeń, program inwestycyjny realizowano bez korekt. Po wystąpieniach przyszedł czas na głosowania, w których Rada Miejska w Dziwnowie, podjęła jednomyślną decyzję w sprawie udzielenia Grzegorzowi Jóźwiakowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonanego w 2020 roku budżetu – informuje Urząd Miejski w Dziwnnowie.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *