wrzesień 2023

Oceń funkcjonowanie posterunku Policji w Dziwnowie – ankieta

Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli zaprasza Państwa do udziału w ankiecie pt. „Funkcjonowanie posterunków Policji”, której celem jest poznanie opinii i satysfakcji mieszkańców na temat znajdującego się w Dziwnowie posterunku Policji.

Badania mammograficzne w Dziwnowie

W Polsce od 2006 roku działa Program Profilaktyki Raka Piersi finansowany przez NFZ. Program przeznaczony jest dla Pań w wieku 50 – 69 lat, które są grupą najczęściej narażoną na ryzyko zachorowania.

Ponad 3,4 mln na budowę kolejnych ulic

Kolejne inwestycje drogowe w gminie Dziwnów z dofinansowaniem. Tym razem przebudowane zostaną 3 ulice. Mieszkańcy Łukęcina mogą mieć powody do radości. Ich miejscowość powoli zmienia się na lepsze, dzięki kolejnym inwestycjom.