sierpień 2023

Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych

Szanowni Państwo !!! Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.