Wprowadzono zakaz korzystania z solariów

W piątek (16 lutego) weszła ustawa z 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solariów. Ustawa wprowadza ograniczenia w działaniu solariów, między innymi zakaz korzystania z nich przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia.

Zakazane będą reklamy i promocja. Nowym obowiązkiem będzie umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki ostrzegawczej o negatywnych skutkach ekspozycji na promienie UV. Za złamanie nowych przepisów może zostać nałożona kara od tysiąca do 50 tys. złotych.
napis ZAKAZ UDOSTĘPNIANIA SOLARIUM OSOBOM, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18. ROKU ŻYCIA (ART. 5 UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2017 R. O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI KORZYSTANIA Z SOLARIUM). MINISTER ZDROWIA OSTRZEGA: KORZYSTANIE Z SOLARIUM ZWIĘKSZA RYZYKO ZACHOROWANIA NA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY.

Zakaz reklamy i promocji oznacza, że solaria nie będą mogły polecać swoich usług w telewizji, radiu, prasie, kinach, szkołach, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych i w innych miejscach użyteczności publicznej, również na plakatach oraz na portalach internetowych.
Niedozwolone będzie udostępnianie usług osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. W związku z tym pracownicy solariów będą mogli żądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek, jeśli będą istniały wątpliwości co do pełnoletniości.
Nad przestrzeganiem przepisów czuwać będzie inspekcja sanitarna.

W ewidencji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na terenie województwa zachodniopomorskiego jest 513 zakładów, w których świadczone są łącznie więcej niż jedna z usług, tj. fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej w tym solaria. Obiektów, w których funkcjonuje tylko solarium, według stanu za 2017 rok jest 80.

Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.