W zachodniopomorskim zatruło się 90 osób

Sanepid podsumował przebieg akcji letniej na terenie województwa zachodniopomorskiego od początku wakacji do końca sierpnia 2016r.

Na terenie naszego województwa zgłoszonych zostało 3193 turnusy, na których wypoczywało blisko 160 tysięcy dzieci.
W ramach bieżącego nadzoru nad placówkami letniego wypoczynku dzieci i młodzieży sprawowany jest nadzór przez Inspekcję Sanitarną. Do końca sierpnia pracownicy Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych skontrolowali 677 turnusów, z czego w 28 stwierdzono nieprawidłowości. Odnotowano również jeden „dziki” turnus. Za stwierdzone nieprawidłowości osoby odpowiedzialne zostały ukarane 62 mandatami na łączną kwotę 18050 złotych.

21 mandatów karnych na kwotę 4800 złotych wystawiono w pionie Higieny Dzieci i Młodzieży za:
– bałagan w pokojach uczestników wypoczynku – brudne, zaśmiecone podłogi, resztki jedzenia na podłogach, brudna pościel, brak bielizny pościelowej
– brudno utrzymane kosze na odpady, oblepione resztkami jedzenia
– brak czystości bieżącej w łazienkach – brudne podłogi, umywalki, kabiny prysznicowe
– uszkodzone spłuczki w toaletach
– w namiotach na ziemi porozrzucane rzeczy dzieci (bielizna, odzież), butelki z niedopitymi napojami
– niezabezpieczone gniazdka elektryczne
– na zewnętrznych parapetach okiennych duże ilości ptasich odchodów
– uszkodzone meble zagrażające bezpieczeństwu dzieci

W pionie Higieny Komunalnej wydano 3 mandaty karne na sumę 650 za następujące nieprawidłowości:
– za niewłaściwy stan sanitarno – porządkowy w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach sanitarno – higienicznych i ciągach komunikacyjnych
– za brudne materace, fugi w łazienkach oraz silikony

W pionie Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku wystawiono 38 mandatów
karnych na kwotę 12600 złotych:
– w urządzeniach chłodniczych niezachowana segregacja asortymentowa produktów żywnościowych, przetrzymywanie w nich gotowych produktów wraz z opakowaniami transportowymi
– przygotowane do spożycia produkty wymagające zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego przetrzymywane były bez oznakowania (brak nazwy produktu, daty przygotowania)
– brudny sprzęt produkcyjny naczynia i urządzenia chłodnicze
– niewłaściwe warunki i sposób przechowywania żywności
– brak segregacji żywności w urządzeniach chłodniczych
– przeterminowane artykuły spożywcze
– brak środków do dezynfekcji rąk i powierzchni
– brak dokumentacji zdrowotnej do celów sanitarno – epidemiologicznych
– brak bieżącej ciepłej wody, zmywanie naczyń stołowych odbywało się pod bieżącą zimną wodą
W okresie wakacji letnich do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszono 42 interwencje, z czego 23 uzasadnionych.
Na terenie woj. zachodniopomorskiego wystąpiło 5 ognisk zatrucia pokarmowego. Chorowało 90 osób, w tym 64 osoby do 14 roku życia.
Każdy wypoczynek dla dzieci i młodzieży powinien był zgłoszony do elektronicznej bazy wypoczynku https://wypoczynek.men.gov.pl/. Na tej też stronie można sprawdzić czy
organizator dokonał wszelkich formalności.
PODSUMOWANIE
Jak wynika z dotychczas przeprowadzonych kontroli organizatorzy wypoczynku stworzyli
prawidłowe warunki sanitarne do wypoczynku dzieciom i młodzieży na terenie woj.
zachodniopomorskiego poza nielicznymi wyjątkami.
WSSE w Szczeinie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.