Urząd Pocztowy na sprzedaż

Poczta Polska wyprzedaje swoje nieruchomości, niektóre atrakcyjnie położone, jak te w Gminie Dziwnów. Właśnie przygotowano do sprzedaży kolejny bydynek.
[ad id=”12240″]
Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Łukęcin, przy ul. Morskiej 26, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 30/9 o powierzchni 0,0444 ha, wraz z prawem własności budynku niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 148,27 m². Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dziwnów, działka nr 30/9 leży w strefie rozwoju usług. Dojazd do nieruchomości dogodny, bezpośrednio z drogi utwardzonej asfaltem. Działka jest nie ogrodzona, do nieruchomości doprowadzone są następujące media: energia elektryczna, woda i kanalizacja.

One thought on “Urząd Pocztowy na sprzedaż”

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>