Zdetonowali 1,2 tony materiałów wybuchowych

Niszczenie konstrukcji drewnianych, metalowych i betonowych, sporządzanie ogniowych i elektrycznych sieci wybuchowych, działania przeciwchemików oraz szkolenie z użycia ładunków wydłużonych – elementy trwającego zgrupowania poligonowego. Continue reading

70. rocznica powstania 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów MW – zdjęcia i film

70bsapNiszczą powojenne niewybuchy i niewypały, uczestniczą w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach, współpracują z okrętami oraz zabezpieczają siły flotylli pod względem inżynieryjnym – to tylko część zadań jakie na co dzień realizują żołnierze 8. Batalionu Saperów Marynarki Wojennej z Dziwnowa. Continue reading

Zimowe ćwiczenia saperów – zdjęcia

sap00Dobiegają końca trwające od dwóch tygodni zimowe ćwiczenia wojsk inżynieryjnych i chemicznych Marynarki Wojennej. W Ustce, na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych, żołnierze doskonalili wiedzę specjalistyczną oraz umiejętności praktyczne. W szkoleniu uczestniczyło 90 specjalistów z 8. Batalionu Saperów z Dziwnowa. Continue reading

Detonacje trotylu pod Dziwnówkiem

Okrętowe sekcje minerskie znajdują się na wszystkich trałowcach stacjonujących w świnoujskim Porcie Wojennym. Odpowiedzialne są one m.in. za prace inżynieryjne oraz pirotechniczną neutralizację różnego typu zagrożeń. Ich dowódcy, w czwartek 29 listopada, szkolili się na poligonie pod Dziwnówkiem.

Każdy z trałowców 12 Dywizjonu Trałowców jest wyposażony w ładunki wybuchowe o masie około 2,5 kg trotylu. Mogą one być użyte w przypadku konieczności neutralizacji zagrożenia, bądź wykorzystane przy pracach inżynieryjnych. Aby ich bezpiecznie używać, na każdym okręcie istnieje sekcja minerska. Dowódcy tych sekcji spotkali się na zorganizowanym przez Grupę Nurków Minerów szkoleniu specjalistycznym. Doskonalili procedury i czynności związane z budową ładunków wybuchowych, ich przygotowaniem do wybuchu oraz inicjowaniem detonacji. Łącznie przeprowadzono kilkanaście detonacji, każdorazowo analizując ich efekty. Szkoleniem dowodził dowódca świnoujskiej Grupy Nurków Minerów kapitan marynarki Adam POCIECHA a instruktorem odpowiadającym za wysadzanie był starszy bosman Marcin SZEMRYK.

Tego typu szkolenia służą podtrzymywaniu nawyków potrzebnych przy pracy z materiałami wybuchowymi. Odbywają się one raz na kwartał, a w każdym bierze udział kilkunastu marynarzy. Podczas zajęć, zawsze na miejscu są eksperci z Grupy Nurków Minerów, którzy swoja wiedzę i doświadczenia przekazują specjalistom z okrętów.