Pomoc bezdomnym w czasie mrozów

800 170 010 z telefonów stacjonarnych lub 696 03 11 68 z komórkowych, to numery bezpłatnej infolinii na rzecz osób bezdomnych. Infolinia służy osobom bezdomnym, które uzyskają informację o placówkach udzielających wsparcia – noclegowniach i jadłodajniach, a także wszystkim, którzy w okresie zimowym zauważą osobę potrzebującą pomocy....

Komunikat Urzędu Skarbowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim informuje, iż w celu usprawnienia działań mających ułatwić załatwianie spraw osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne lub o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nawiązał współpracę z kilkoma ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu kamieńskiego....