Otwarcie placu zabaw w Dziwnowie

W sobotę 15 czerwca zostanie oficjalnie oddany do użytku Skwer Wypoczynkowo-Rekreacyjny, który powstał w przy ulicy Marynarki Wojennej w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru powojskowego w sołectwie dziwna”, realizowanego z Regionalnego …