Wybory Międzyzdroje Wolin Rewal

Szkolenie przeciwlotników z Dziwnowa

W piątek, 23 marca, marynarze z 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego zakończyli dwutygodniowe szkolenie zintegrowane. Marynarze strzelali do celów powietrznych, nawodnych i naziemnych, doskonalili umiejętności obsługi systemów łączności i wozów dowodzenia oraz stacji radiolokacyjnej.
Zintegrowane szkolenie bojowe zostało podzielone na dwa tygodniowe etapy. W trakcie pierwszego, na przykoszarowym placu ćwiczeń 8.dplot w Dziwnowie, szczególny nacisk położono na doskonalenie umiejętności specjalistycznych i ogólnowojskowych oraz przygotowanie sprzętu do działań w warunkach poligonowych. Doskonalono również tematykę związaną z obsługą systemów dowodzenia i łączności, a także umiejętności dowódców w procesie planowania walki przeciwlotniczej.

Drugi tydzień szkolenia, już na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce, rozpoczęto od serii zadań ogniowych do wolnolecącego celu powietrznego. Trenowano zadania związane z przygotowaniem uzbrojenia do strzelania, jego obsługą i konserwacją.


Doskonalono przygotowanie pododdziałów do sprawnego wykonania manewru ogniem i sprzętem oraz do realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego i bojowego. W trakcie szkolenia z udziałem wozów dowodzenia oraz stacji radiolokacyjnej przeprowadzono sprawdzenie poligonowych.

Kulminacyjnym momentem w czasie szkolenia baterii przeciwlotniczych były zadania ogniowe z użyciem zaawansowanych technologicznie zestawów artyleryjskich i rakietowych.
Wśród nich były strzelania do niskolecących środków napadu powietrznego i do nagle pojawiających się śmigłowców. Ćwiczenia sił przeciwlotniczych są stałym przedsięwzięciem systemu szkoleniowego. Stanowią one przygotowanie do działań w warunkach bojowych, a także pozwalają utrzymać ciągłą gotowość do reagowania w sytuacjach kryzysowych.
rzecznik prasowy 8.FOW
kmdr ppor. Jacek KWIATKOWSKI
foto Mirosław HEBERLEJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.