Sanepid kontroluje w Dziwnowie

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim prowadzą kontrole na polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego, które mają na celu:– sprawdzenie w obrocie szczególnie hurtowym i detalicznym obecności soli spożywczej i soli peklującej wprowadzonych do obrotu przez zakłady objęte postępowaniem prokuratorskim z województw wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego.
– zastosowanie nakazu zabezpieczenia i wstrzymania obrotu tymi produktami do czasu uzyskania wyników badań stosując zasadę ostrożności, o której mowa w artykule 7 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r.
W czasie kontroli w pozostałych zakładach produkujących/konfekcjonujących sól spożywczą lub peklującą w przypadku jakiegokolwiek podejrzenia zagrożenia co do bezpieczeństwa dla zdrowia konsumentów wynikającego z zastosowania zafałszowanej soli, pobranie próbek do badań odróżniających sól spożywczą od soli technicznej i wstrzymanie wprowadzenia do obrotu ww. produktów do czasu otrzymania wyników badań.

fot. Dziwnow.net

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>