Rybacy bez wymaganych dokumentów

Naruszenie przepisów bezpieczeństwa morskiego, ustawy o rybołówstwie morskim oraz przekroczenie granicy państwowej ujawniła 27 lutego na Bałtyku Straż Graniczna podczas kontroli jednostek sportowo-żeglarskich, jachtu i jednostki rybackiej.

Funkcjonariusze z SG-212 z Pomorskiego Dywizjonu SG, pełniący służbę patrolową na morzu terytorialnym, stwierdzili brak wymaganych dokumentów u trzech członków załogi jednostki rybackiej z usteckiego portu. Ponadto ujawnili niezgodność składu załogi z listą zgłoszoną do Kapitanatu Portu w Dziwnowie.

Komendant dywizjonu wystąpi do administracji morskiej oraz OIRM z wnioskami o wszczęcie postępowań administracyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.