Reklamy nad morzem

Rewal zadłużony na ponad 115 mln – zobacz nowe fakty

rewalOd dłuższego czasu piszemy o tragicznej sytuacji finansowej Gminy Rewal. W mediach władze Rewala zapewniały, że Rewal ma pewne problemy finansowe, ale dalej inwestuje.   Na koniec 2012 roku kwota długu publicznego Gminy (zobowiązania kredytowe, zobowiązania wynikające z zaciągniętych cesji wierzytelności oraz zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów) wyniosła 115 425 630,52 zł, co stanowi 268, 44 % wykonanych dochodów ogółem i tym samym naruszony został limit zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego.

Istotnym dla wysokości długu jest tutaj fakt wprowadzenia do tytułów dłużnych umów o charakterze cesji wierzytelności, które stanowią kwotę 32 659 377,73 zł (instytucje bankowe) oraz kwotę 37 379 656,10 zł (spółka Magellan). Łącznie kwota zadłużenia wynikająca z umów o charakterze cesji wierzytelności wynosi 70 039 033,83 zł, co stanowi 162,89 % wykonanych dochodów ogółem za 2012r. Zobowiązania wynikające zaciągniętych kredytów na działalność inwestycyjną oraz zobowiązań wymagalnych na koniec 2012r. to kwota 45 386 596,69 zł, co stanowi 105,55 % wykonanych dochodów na koniec 2012r.

Z uwagi na pogarszającą się sytuację płatniczą i odmowę dalszego finansowania przez banki Gmina skorzystała z finansowania w niebankowych instytucjach finansowych, których koszty znacznie przekraczają standardowe finansowanie bankowe.

Rosnące koszty finansowe doprowadziły do sytuacji, w której Gmina przestała terminowo regulować zobowiązania w stosunku do banków i kontrahentów, co skutkuje pojawieniem się zajęć komorniczych na jej rachunkach.

W obecnej sytuacji Gmina nie jest w stanie finansowo udźwignąć rosnącej spirali zadłużenia, co grozi utratą skuteczności w wykonywaniu jej ustawowych zadań i skutkuje koniecznością podjęcia działań zmierzających do naprawy stanu finansów Gminy i przywrócenia jej płynności finansowej.

Opracowany program naprawczy zakłada przeprowadzenie restrukturyzacji w dwóch etapach: I etap polegający na konsolidacji obecnego zadłużenia i uzyskaniu finansowania pomostowego na spłatę zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań generujących największe koszty finansowe; II etap polegający na pozyskaniu pożyczki z budżetu państwa w wysokości 55 077 389 zł, która stanowi równowartość udzielonego finansowania pomostowego i spłacana będzie w latach 2015-2038 w ratach miesięcznych w kwocie 191 241 zł.

Koszty restrukturyzacji składać się będą z kosztów odsetek od finansowania komercyjnego (bankowego) w kwocie ok. 27 881 tys. zł w całym okresie spłaty oraz odsetek od pożyczki z budżetu państwa w kwocie 19 828 tys. zł w całym okresie spłaty;

Realizacja planu naprawczego nakłada na Gminę obowiązek znacznego ograniczenia wydatków bieżących i majątkowych oraz wygenerowania nadwyżki operacyjnej umożliwiającej spłatę pożyczki oraz pozostałych zobowiązań w terminie; Brak pozyskania środków z pożyczki na restrukturyzację doprowadzi do trwałego utrzymywania się wysokiego poziomu zadłużenia oraz dalszego wzrostu poziomu zobowiązań wymagalnych a tym samym trwałej utraty płynności i trudności w skutecznej realizacji zadań ustawowych Gminy.

 

6 Comments

 1. Anonim
  28 sierpnia 2013

  Nic im nie zrobią – taka jest prawda .

  Odpowiedz
 2. ciekawe
  28 sierpnia 2013

  A tak się większość mieszkańców naszej gminy zachwycała gminą Rewal.

  Odpowiedz
  1. TUBYLEC
   29 sierpnia 2013

   Spokojnie……Rewal ma cudną gminę i nam daleko…przeczytaj choć program kulturalny na sezon letni…..codziennie coś się dzieje we wszystkich miejscowościach gminy,a u nas na palcach policzyć…..Rewal górą.. Panie K*** do roboty!!!!!!!

   Odpowiedz
   1. Jan
    30 sierpnia 2013

    Dzieje się, dzieje, ale nie za swoje.

 3. Artur
  29 sierpnia 2013

  Dziwnów tez to czeka.

  Odpowiedz
 4. wacek
  29 sierpnia 2013

  ale za to w wyborach PO-pierali partie oszustow, burmistrz tez z tego samego koryta, wiec te dlugi to nic w porownaniu z zadluzeniem przecietnego Polaka. Oby do wiosny panowie ze sloma w butach.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.