Dziwnów park dla dzieci

Refulacja brzegu Dziwnów- Dziwnówek

Na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie zostaną zabezpieczone zagrożone odcinki brzegu morskiego na odcinku Dziwnów – Dziwnówek.

Obecnie Urząd Morski w Szczecinie ogłosił przetarg na wykonanie wytycznych do zasilenia.
W ramach przetargu przygotowane zostaną:
1. Analizę warunków hydrometeorologicznych i hydrodynamicznych:
2. Analizę stanu umocnień brzegu rejonu oraz odcinków bezpośrednio przyległych
i ich różnookresowy wpływ na środowisko brzegowe.
3. Analizę form strefy brzegowej (na podstawie pomiarów niwelacyjno-batymetrycznych rejonu dostarczonych przez Zamawiającego obejmujących rejon od zaplecza wydmy do głębokości 8-10 m).
4. Szacowanie wartości materialnych i niematerialnych brzegu i zaplecza.
5. Analizę granulometryczną osadów powierzchniowych strefy brzegowej (osady powierzchniowe i z rdzeni) dokonaną na podstawie prób osadów pobranych z plaży, wydmy i przybrzeża.
6. Analizę porównawczą osadów ze złoża i strefy brzegowej w aspekcie wyznaczenia niezbędnych objętości osadów do sztucznego zasilania (wskaźniki Rkryt, Rj, RA)

Międzyzdroje sesja fotograficzna

Jeszcze nie wiadomo kiedy inwestycja zasilenia brzegu będzie realizowana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.