Refulacja brzegu Dziwnów- Dziwnówek

Na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie zostaną zabezpieczone zagrożone odcinki brzegu morskiego na odcinku Dziwnów – Dziwnówek.

Obecnie Urząd Morski w Szczecinie ogłosił przetarg na wykonanie wytycznych do zasilenia.
W ramach przetargu przygotowane zostaną:
1. Analizę warunków hydrometeorologicznych i hydrodynamicznych:
2. Analizę stanu umocnień brzegu rejonu oraz odcinków bezpośrednio przyległych
i ich różnookresowy wpływ na środowisko brzegowe.
3. Analizę form strefy brzegowej (na podstawie pomiarów niwelacyjno-batymetrycznych rejonu dostarczonych przez Zamawiającego obejmujących rejon od zaplecza wydmy do głębokości 8-10 m).
4. Szacowanie wartości materialnych i niematerialnych brzegu i zaplecza.
5. Analizę granulometryczną osadów powierzchniowych strefy brzegowej (osady powierzchniowe i z rdzeni) dokonaną na podstawie prób osadów pobranych z plaży, wydmy i przybrzeża.
6. Analizę porównawczą osadów ze złoża i strefy brzegowej w aspekcie wyznaczenia niezbędnych objętości osadów do sztucznego zasilania (wskaźniki Rkryt, Rj, RA)

Jeszcze nie wiadomo kiedy inwestycja zasilenia brzegu będzie realizowana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.