Przekroczony stan ostrzegawczy na rzece

Cofka w cieśninie Dziwna przybiera na sile. W związku z silnym wiatrem w koryto cieśniny Dziwna wtłaczane są masy wody, powodując podnoszenie się poziomu wody. Aktualnie obowiązuje stan ostrzegawczy.

O godzinie 13:50 stan ostrzegawczy był przekroczony o 17cm, a tylko 3 cm brakowało do stanu alarmowego na wodowskazie w Dziwnowie. W Wolinie stan ostrzegawczy nie został przekroczony, poziom wody ciągle rośnie. Lokalne podtopienia występują już na terenach wokół Zalewu Kamieńskiego.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>