Oznacz swój budynek – pozwól do siebie dojechać

Ruszyła kampania edukacyjna „Pozwól do siebie dojechać”. Głównym celem działań policjantów jest uświadomienie właścicielom i zarządcom nieruchomości jak ważne jest właściwe oznakowanie budynków.
Planowane przedsięwzięcie ma polegać na skontrolowaniu jak największej ilości nieruchomości pod kątem przestrzegania przez właścicieli, administratorów, dozorców lub użytkowników przepisów dot. prawidłowego oznakowania nieruchomości. W sytuacjach zagrożenia każda sekunda może zadecydować o życiu lub śmierci, a dobre oznakowanie budynków pozwala służbom ratunkowym sprawnie dotrzeć do potrzebujących.
Źródło: Policja
tabliczkiadresowe Tabliczki z numerami domów do nabycia w HDi vision przy ulicy Reymonta 10.

1 Comment

  1. Jasiu
    21 października 2014

    *) Zgodnie z art. 47b, ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. 1989 nr 30 poz.163 z późniejszymi zmianami) Prawo Geodezyjne i kartograficzne: Właściciele nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod budowę (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie. Zgodnie z § 10, punkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 243 poz.2432) w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości: W miejscowościach posiadających ulice lub place z nazwami na tabliczce z numerem porządkowym powinna być podana również nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadające ulice i place bez nazw nazwa miejscowości.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.