Osłona transportu morskiego

Od poniedziałku do piątku (15 – 19 października) Marynarka Wojenna przeprowadzi kolejne w tym roku manewry Okrętowej Grupy Zadaniowej. Scenariusz ćwiczenia zakłada prowadzenie operacji osłony morskich szlaków komunikacyjnych i utrzymania bezpieczeństwa transportu morskiego w obliczu sytuacji kryzysowej.
W ćwiczeniu tzw. Okrętowej Grupy Zadaniowej biorą udział następujące siły Marynarki Wojennej: fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko” z bazującym na jej pokładzie śmigłowcem SH-2G Kaman, okręt rakietowy ORP „Orkan”, okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP „Kontradmirał X. Czernicki”, niszczyciel min ORP „Mewa”, trałowiec ORP „Gopło” oraz zbiornikowiec Z-1. Zespół okrętów będzie współpracował z samolotem rozpoznawczym lotnictwa MW An-28B1R Bryza. W ćwiczeniu weźmie także udział jednostka specjalna „Formoza” (Wojska Specjalne) oraz samolot myśliwsko-bombowy Su-22 (Siły Powietrzne).
Dzisiaj (poniedziałek, 15 października) okręty wychodzą z portu i zajmują pozycje na poligonach morskich. Głównym założeniem manewrów jest przeprowadzenie operacji osłony morskich szlaków komunikacyjnych, którymi dostarczane są do portów surowce i towary strategiczne oraz pomoc wojskowa, logistyczna i humanitarna. Załogi okrętów będą monitorowały morskie szlaki komunikacyjne, wykonają strzelania artyleryjskie do celów morskich i strzelania rakietowe do celów powietrznych. Podczas ćwiczenia prowadzone będzie rozpoznanie, stawianie własnych zagród minowych oraz poszukiwanie i zwalczanie zagród minowych przeciwnika. Przećwiczone zostaną także działania antyterrorystyczne i antypirackie. Marynarze prowadzić będą operacje boardingowe i blokadowe. Polegały one będą na kontroli podejrzanych jednostek pływających, jak również na niedopuszczeniu ich w rejony portów oraz istotnych dla transportu morskiego szlaków żeglugowych.
Równolegle do zadań typowo bojowych załogi okrętów ćwiczyć będą obronę przeciwawaryjną polegającą na walce z pożarami i z przebiciami kadłuba. Istotnym elementem manewrów będzie tzw. RAS (Replenishment at Sea) czyli zaopatrywanie na morzu. Chodzi o uzupełnianie przez okręty zapasów paliwa, wody i innego zaopatrzenia na morzu (z jednostki logistycznej) bez konieczności wchodzenia do portów. Takie rozwiązanie pozwala okrętom na długotrwałe przebywanie na morzu. Przykładowo fregaty rakietowe mogą samodzielnie operować do 30 dni, a dzięki operacjom RAS czas ten jest niemalże nieograniczony.
Cechą charakterystyczną tego typu manewrów jest wykorzystanie tzw. Okrętowej Grupy Zadaniowej (OGZ) do prowadzenia operacji morskich. OGZ to zespół okrętów różnych klas, które realizują w sposób spójny i skoordynowany szeroki zakres zadań i mogą natychmiast reagować wobec różnego typu zagrożeń. Mogą zatem prowadzić kompleksową osłonę transportu morskiego przed atakami z powietrza, wody i spod jej powierzchni. Mogą jednocześnie prowadzić operacje przeciwminowe, antyterrorystyczne i antypirackie, rozpoznanie i monitoring żeglugi. Manewry Okrętowej Grupy Zadaniowej realizowane są przy wykorzystaniu sił 3 Flotylli Okrętów w Gdyni, 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu oraz Brygady Lotnictwa MW, a także we współdziałaniu z pozostałymi rodzajami Sił Zbrojnych RP.
8 FOW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.