Obowiązek usuwania śniegu i lodu z dachów budynków

Przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o obowiązku usuwania nadmiaru śniegu i lodu z dachów obiektów budowlanych. Zgodnie z rozporządzeniem porządkowym wojewody zachodniopomorskiego z 12 stycznia 2010 r. już 20-centymetrowa pokrywa śnieżna obliguje właścicieli i zarządców budynków do oczyszczenia dachu. Inspektorzy nadzoru budowlanego przy kontrolach przestrzegania obowiązku, szczególną uwagę będą zwracali na stan dachów hal i obiektów sportowych, handlowych i widowiskowych oraz budynków użyteczności publicznej.
Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia sprawuje Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

ZUW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.