Obchody 75 rocznicy powstania 8 BSAP.

Dzisiaj w Dziwnowie odbywają się obchody 75. rocznicy powstania 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej. W uroczystościach biorą udział obecni i byli żołnierze służący w batalionie, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście.
8. Kołobrzeski Batalion Saperów jest oddziałem 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, przeznaczonym do realizacji całokształtu zadań zabezpieczenia inżynieryjnego flotylli. Jednostka stacjonuje w Dziwnowie. Dowódcą 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów MW jest kmdr por. Wojciech CHRZANOWSKI.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.