Dziwnów park dla dzieci

„Moja Firma – Lepsze Jutro” – nabór do programu

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim ogłasza nabór uczestników do projektu „MOJA FIRMA – LEPSZE JUTRO”, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie 30 osób (16 kobiet i 14 mężczyzn) zamieszkałych na terenie powiatu kamieńskiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim jako osoby bezrobotne, poprzez świadczenie podstawowych i specjalistycznych usług szkoleniowo-doradczych, a także przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla osób zamierzających uruchomić działalność gospodarczą.
Projekt realizowany jest od 01.10.2012 r. do 30.09.2014 r.
Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • osoby bezrobotne,
  • kobiety, w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka,
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby poniżej 25 roku życia,
  • osoby niepełnosprawne.

Szczegółowe informacje dostępne:
Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim
ul. Topolowa 5, 72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 20 285
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Międzyzdroje sesja fotograficzna
Pobierz dokumenty:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.