Kwalifikacja wojskowa 2016

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku (Dz. U. 2015, poz. 1585), na administrowanym terenie przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie od 02 lutego do 29 kwietnia 2016 roku zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.
[ad id=”12240″]
Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2016 r. podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 1997 r.;
2. kobiety urodzone w latach 1992—1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
3. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Zadania związane z określeniem zdolności do czynnej służby wojskowej wykonywane są przez wojewódzką i powiatowe komisje lekarskie, które wydają orzeczenia w tej sprawie w formie decyzji administracyjnych.

Na kwalifikację wojskową proszę zabrać ze sobą:
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
fotografię 3×4 cm, bez nakrycia głowy,
dokument potwierdzający wykształcenie lub pobieranie nauki,
posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych,przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do   kwalifikacji wojskowej
w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu  dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Osoby, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej, w terminie i miejscu określonym w wezwaniu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane lub odmówią poddania się badaniom lekarskim, zgodnie z art. 224 ustawy o powszechnym obowiązku Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONACH INTERNETOWYCH WSzW w Szczecinie oraz WKU w: Kołobrzegu, Koszalinie, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinie, Szczecinku, Świnoujściu.

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2016 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.