Uroczysta sesja rady miejskiej w Dziwnowie

Kto dostanie statuetkę „W dowód uznania…”?

Jak każdego roku, informujemy o przystąpieniu do prac Kapituły – wyróżnienia o nazwie „W DOWÓD UZNANIA OD GMINY DZIWNÓW” , zadaniem Kapituły będzie wytypowanie osób lub instytucji szczególnie wyróżniających się na wielu płaszczyznach działalności w Naszej Gminie. Prosimy mieszkańców o zgłaszanie kandydatów do nominacji.

Osoby i instytucje zweryfikowane przez Kapitułę będą uhonorowane wyróżnieniem w postaci statuetki: „W DOWÓD UZNANIA OD GMINY DZIWNÓW”, której wręczenie odbędzie się podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Dziwnowie 20 grudnia 2017 roku. Zgłoszeń kandydatów do uhonorowania prosimy dokonywać na piśmie wraz z uzasadnieniem do dnia 30 listopada 2017 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, kandydatura musi zawierać minimum 25 podpisów mieszkańców Gminy Dziwnów.

regulanim nadania wyroznienia

Statuetka „W Dowód uznania od Gminy Dziwnów” to najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez Gminę Dziwnów. Drugim wyróżnieniem jest tytuł „Przyjaciel Gminy Dziwnów”.

3 thoughts on “Kto dostanie statuetkę „W dowód uznania…”?”

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>