Dziwnów park dla dzieci

Komunikat: ptasia grypa H5N8

Wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski podpisał rozporządzenie w sprawie określenia obszarów zagrożenia wystąpieniem „Wysoce zjadliwej grypy ptaków” wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8 oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach.

[ad id=”12240″]

Międzyzdroje sesja fotograficzna

– Za obszar, na którym istnieje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt „Wysoce zjadliwej grypy ptaków” uznaje się gminę – Miasto Świnoujście oraz miejscowości Lubczyna i Modrzewie, w gminie Goleniów – czytamy w rozporządzeniu.
fragment rozporządzenia

Rozporządzenie nakłada szereg obostrzeń zwłaszcza na hodowców: zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów drobiu hodowlanego oraz zakaz karmienia drobiu na zewnątrz budynków.

Rozporządzenie wymienia także działania, które należy podjąć, by zabezpieczyć się przed przeniesieniem wirusa na ptaki hodowlane, m.in. nakaz zabezpieczenia paszy przed dostępem dzikich ptaków; nakaz stosowania w gospodarstwie obuwia i odzieży ochronnej przeznaczonej do pracy wyłącznie w gospodarstwie; nakaz wyłożenia mat dezynfekcyjnych nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób; nakaz utrzymywanie drobiu hodowlanego w systemie wolnowybiegowym w sposób ograniczający kontakt z dzikim ptactwem wodnym. Rozporządzenie nakłada także obowiązek informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku choroby drobiu hodowlanego. Ograniczenia i nakazy będą obowiązywały do odwołania.

– Od momentu potwierdzenia wystąpienia przypadku ptasiej grypy 5 listopada przez laboratorium w Puławach, do tej pory nie doszło do zawleczenia wirusa do ptaków hodowlanych – mówi dr Maciej Prost wojewódzki lekarz weterynarii – Działania, które przez ten czas były prowadzone przez powiatowego lekarza weterynarii w Goleniowie, m.in. kontrole gospodarstw drobiu hodowlanego i informacja przekazana o zagrożeniu zaalarmowała właścicieli ferm. Stwierdzenie grypy ptaków dzikich w Lubczynie nie stwarzało bezpośredniego zagrożenia dla drobiu hodowlanego ze względu na brak takich hodowli w pobliżu tego przypadku. Natomiast w okolicy Modrzewia znajduje się kilka ferm drobiu i w związku z tym dotychczasowe działania Inspekcji Weterynaryjnej wymagały wsparcia administracyjnego poprzez rozporządzenie wojewody.

Dr Prost podkreśla, że wirus ptasiej grypy, występujący na terenie Zachodniopomorskiego to podtyp H5N8 – niegroźny dla człowieka. Do tej pory na świecie nie zanotowano ani jednego przypadku zachorowania człowieka spowodowanego tym podtypem wirusa. Wojewódzki lekarz weterynarii dodaje, że mimo tego należy zachować szczególną ostrożność i unikać kontaktu z dzikimi ptakami. Nie wolno też dotykać znalezionych zwłok padłych ptaków, należy niezwłocznie informować o takich przypadkach służby weterynaryjne.

ZUW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.