Jest wykonanwca, który wybuduje Dziwnowski Dom Kultury

Po wielomiesięcznych próbach, nareszcie wyłoniono wykonawcę budowy Dziwnowskiego Domu Kultury, który powstanie przy ulicy Marynarki Wojennej w Dziwnowie.

Przez długie miesiące Gmina Dziwnów szukała wykonawcy, ale zainteresowanie było niewielkie. Firmy budowlane nawet nie startowały w przetargach. Teraz zgłosiły się dwie firmy, więc radni zdecydowali o dołożeniu do budżetu projektu brakującej kwoty. Dzięki temu udało się wyłonić wykonawcę i jednocześnie skorzystać ze środków zewnętrznych.

Przypomnijmy, że w 2018 roku Gmina Dziwnów otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 3 mln zł – oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, w której znalazł się projekt rewitalizacji terenów powojskowych w Dziwnowie.

Dlatego nie można tych pieniędzy przeznaczyć na „coś innego”, jak twierdzili niektórzy mieszkańcy. Program rewitalizacji terenów powojskowych określa również lokalizację, więc kolejne głosy, że lepiej wybudować Dziwnowski Dom Kultury przy Szkole Podstawowej, również nie miały podstaw.
W ramach pierwszego etapu tej inwestycji powstał już duży plac zabaw i parking przy ulicy Marynarki Wojennej.

Wykonawcą jest firma GORBUD ze Świdwina.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.