Inwentaryzacja przyrodnicza w Gmine Dziwnów

ulica Komandorska w Dziwnowie

Uniwersytet Szczeciński przeprowadzi inwentaryzację przyrodniczą obszaru obejmującego Gminę Dziwnów. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na to zadanie.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru obejmującego gminę Dziwnów oraz opracowanie dokumentu pod nazwą: „Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego gminę Dziwnów”.

Oferta Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego była prawie o połowę niższa, niż drugiego oferenta i wynosi 128 878 zł.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Dziwnów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 20142020 Oś Priorytetowa 4 Naturalne Otoczenie człowieka Działanie 4.3 Ochrona różnorodności biologicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.