Dzisiaj piątek trzynastego – czy masz paraskewidekatriafobię

Dzisiaj piątek trzynastego – najbardziej pechowy dzień roku. Dlaczego ten przesąd stał się tak popularny i skąd się wziął?

Według przesądu dzień będzie pechowy, kiedy piątek wypadnie w trzynasty dzień danego miesiąca.
Pechowy dzień w innych krajach:
W Grecji, Rumunii i Hiszpanii za pechowy jest uznawany wtorek trzynastego.
We Włoszech pechowym dniem ma być piątek, ale gdy wypada siedemnastego dnia miesiąca.
Strach przed piątkiem trzynastego ma swoją fachową nazwę, jest to paraskewidekatriafobia.

Istnieje pogląd, że feralność tej daty bierze początek od faktu, że w ten dzień (13 października 1307) aresztowano Templariuszy, kłamliwie oskarżonych przez króla Francji Filipa IV m.in. o herezję, sodomię i bałwochwalstwo (w rzeczywistości był on u nich ogromnie zadłużony i chciał się pozbyć wierzycieli). Według tej hipotezy ostatni wielki mistrz zakonu, Jacques de Molay, tuż przed spłonięciem na stosie przeklął Filipa IV i papieża Klemensa V, a rok później obaj nie żyli. Przekonanie o pechowości tej daty pojawiło się dopiero na początku XX w.
Piątek 13. dnia miesiąca musi w ciągu jednego roku przypaść co najmniej 1 raz i maksymalnie 3 razy.
Następny piątek 13 mamy w tym roku w grudniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.