Czego nie wolno robić na plaży

Chodzenie po wydmach jest zabronione i zagrożone surowym mandatem, ale nie tylko za to można słono zapłacić. Plażowanie na wydmie lub u jej podstawy również jest zabronione. Zobacz za co możesz dostać mandat na plaży.

Zabrania się w pasie technicznym:
1) niszczenia umocnień brzegowych m.in. umocnień biotechnicznych w postaci płotków faszynowych, trzcinowych, chrustowych, zatrawień, zakrzewień i zadrzewień, itp.
2) niszczenia wydm i klifów, a w szczególności:
a) chodzenia po wydmach i lasach poza wyznaczonymi drogami, przejściami i zejściami,
b) plażowania lub biwakowania na wydmach i klifach,
c) kopania rowów i dołów w odległości mniejszej niż 2 m od podstawy wydmy lub klifu;
d) niszczenia wszelkiej roślinności,
e) zbierania i przywłaszczania mienia wyrzuconego przez wody morskie;
Wysokość mandatów za poszczególne przewinienia jest różna i najczęściej dochodzi do maksymalnie 500zł. Za rozpalenie ogniska na plaży bez wymaganej zgody można otrzymać mandat karny wysokości do 500 zł, zaś w przypadku spowodowania szczególnego zagrożenia, może zostać skierowany do sądu wniosek o ukaranie grzywną wysokości do 5000 zł.

gorszyć sąsiada, czyli na przykład opalać się toples czy zupełnie nago – kara 50 – 100 zł;

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.