Ćwiczenia w Ustce

Saperzy, nurkowie – minerzy oraz chemicy z 3. Flotylli Okrętów i 8. Flotylli Obrony Wybrzeża biorą udział w kończącym się jutro (sobota, 26 maja) zgrupowaniu poligonowym wojsk inżynieryjnych i chemicznych Marynarki Wojennej w Ustce. Podczas największych w tym roku manewrów jednostek brzegowych i nurków-minerów Marynarki Wojennej wykorzystano blisko 5 ton materiałów wybuchowych oraz wykonano dziesiątki ćwiczeń różnego typu.
Ćwiczenia trwają od 12 maja. W trakcie zgrupowania saperzy z jednostek MW ćwiczyli przejścia w polach minowych, wykonywali ukrycia i okopy pod maszyny inżynieryjne, a także realizowali sporządzanie sieci wybuchowych. Podczas szkolenia przeprowadzono wysadzanie dużych ładunków w gruncie symulując niszczenie fortyfikacji i zapór inżynieryjnych. Na poligonie wybudowano, przy użyciu metod konwencjonalnych i wybuchowych, różnego typu obiekty fortyfikacyjne. Powstały schrony, transzeje i magazyny które następnie zostały wykorzystane w innych epizodach szkoleniowych. Podczas działań wykonywano, od strony lądu, przejścia w symulowanych zaporach inżynieryjnych postawionych na wodach przybrzeżnych. Do tego celu posłużyły tzw. ładunki wydłużone, które strzelano z plaży w stronę morza. Półtonowe ładunki zawierające plastyczny materiał wybuchowy neutralizują zagrożenie minowe w wodzie na odcinku o długości 500 metrów i szerokości 10 metrów, tak aby okręt z desantem mógł bezpiecznie podejść do lądu. Nurkowie z Grup Nurków Minerów 12. i 13. Dywizjonu Trałowców szkolili się w tworzeniu sieci wybuchowych pod wodą. Głównym celem tych zajęć było doskonalenie umiejętności obchodzenia się z materiałami wybuchowymi oraz właściwy dobór mocy ładunku do konkretnego zadania wykonywanego w toni wodnej. Dzięki temu niszczony pod wodą obiekt niebezpieczny nie był odrzucony przez falę uderzeniową, a został zniszczony w miejscu znalezienia.
Równolegle chemicy, w zasymulowanych warunkach zagrożenia, wykrywali i likwidowali skażenia, zarówno sprzętu i ludzi. Specjaliści z pododdziałów chemicznych MW trenowali działania rozpoznania i likwidacji toksycznych środków przemysłowych oraz ćwiczyli praktyczne umiejętności związane z użyciem specjalistycznej aparatury do wykrywania skażeń. Wszystkie te czynności prowadzone były w koordynacji działań z pozostałymi jednostkami MW biorącymi udział w zgrupowaniu (43 i 44 Baza Lotnictwa MW, Oddział Zabezpieczenia MW oraz Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW).
Celem szkolenia poligonowego było zgrywanie plutonów i kompanii do samodzielnej realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego i zabezpieczenia obrony przed bronią masowego rażenia oraz wykonywanie specjalistycznych zadań bojowych w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych. Zgrupowaniem poligonowym dowodził szef Inżynierii Morskiej Marynarki Wojennej kmdr Andrzej Walor.
8 FOW/ fot. Mirosław Heberlej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.