Leśne na sprzedaż

Gmina Dziwnów ogłosiła właśnie przetarg na sprzedaż byłego pola namiotowego „Leśnie”. Cena wywoławcza za działkę o powierzchni 18,5 tys. metów kwadratowych to 6 412 000 zł....

Weź udział w ankiecie LGD

Gmina Dziwnów przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” i rozpoczyna przygotowania do strategii, która będzie podstawą do rozdysponowania środków w ramach perspektywy UE 2014-2022....