Burmistrz Dziwnowa otrzymał absolutorium

Burmistrz Dziwnowa otrzymał absolutorium

Burmistrz Jóźwiak ma 100% poparcie w Radzie Miejskiej – tak wskazuje ostatnie głosowanie nad absolutorium za 2016 rok.


Na ostatniej sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Dziwnowa Grzegorzowi Jóźwiakowi za wykonanie budżetu w 2016 roku. Sytuacja finansowa Gminy Dziwnów na tle sąsiednich gmin wypada bardzo dobrze, co potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa. W 2016 roku nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 4mln zł.

Podobne

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.