Bakterie grupy coli w Łukęcinie

Informacja Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu lokalnego OW „Wrzos” w Łukęcinie, w gm. Dziwnów., w powiecie kamieńskim.

W dniu 20 sierpnia 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim decyzją znak: PS-N-HK-4401-600-173/15 stwierdził brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia, pochodzącej z wodociągu lokalnego Ośrodka Wczasowego „Wrzos” w Łukęcinie, ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody Enterokokami kałowymi oraz bakteriami grupy coli.
Ośrodek Wczasowy „Wrzos” Spółka z. o. o – Łukęcin ul. Słoneczna 11, 72-400 Kamień Pomorski jako zarządzający wodociągiem został zobowiązany ww. decyzją administracyjną do:
a) skutecznego poinformowania mieszkańców Ośrodka Wczasowego „Wrzos”
w Łukęcinie, iż do czasu uzyskania poziomu parametrów mikrobiologicznych zgodnych z załącznikiem nr 1 A oraz załącznika 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia – woda nie może być wykorzystywana do picia i na potrzeby gospodarcze. Woda może być wykorzystywana jedynie do celów sanitarnych;
b) zapewnienia zastępczego źródła dostaw wody mieszkańcom ośrodka OW „Wrzos” w Łukęcinie zaopatrywanym w wodę przez ww. wodociąg na czas prowadzenia prac naprawczych zmierzających do poprawy jakości zdrowotnej wody;
c) podjęcia działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości zdrowotnej wody podawanej przez wodociąg lokalny OW „Wrzos” w Łukęcinie z terminem realizacji do dnia 06.09.2015 r.
Obowiązkom zawartym w punkcie lit. a, lit. b – nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Przedmiotowy wodociąg zaopatruje ok. 150 mieszkańców OW” Wrzos” w Łukęcinie.

Międzyzdroje sesja fotograficzna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.