Zapisy do szkoły podstawowej

Zapisy uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Dziwnowie, odbędą się w terminie od 01.03 do 31.03.2016r. w sekretariacie szkoły.

Tegoroczny nabór uwzględnia zmiany wprowadzone w ustawie o systemie oświaty przyjętej 29 grudnia 2015r. przez Sejm RP:

1) Obowiązek szkolny od 7 roku życia,
2) Prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia,
3) Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej,
4) Dzieci urodzone w I połowie 2008r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do 31 marca 2016r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia ( dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku ( dotyczy dzieci spoza obwodu). Zgłoszenia lub wnioski można również pobrać ze strony szkoły – aktualności – informacje dla rodziców.
Dokumenty potrzebne przy zapisaniu uczniów: odpis aktu urodzenia, zdjęcie ucznia i dowód osobisty rodzica. Szczegóły na stronie szkoły
SP Dziwnow

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>